Sandvikens Skyttegille & Sandvikens Ungdomsskytteförening

Logga in | Kontakta oss

Information/Börja skjuta

small logo

Styrelse och kontakt information.

Webmastrar:
Göran Wennerberg
Vakant

Styrelse för:
Sandvikens Ungdomsskytteförening
Sandvikens Skyttegille

Sandvikens Ungdomsskytteförenings Styrelse 2019-2020


Sandvikens Ungdomsskytteförening
BildSaknas
Luftgevärshallen i Björksätraskolan
Plusgiro:
141506-6
Telefon:
026 - 27 47 77
Ordförande
Ordförande
Kenneth Eriksson
Telefon:
070 - 273 36 26
Sekreterare
Sekreterare
Kenneth Eriksson
Telefon:
070 - 273 36 26
Kassör
Kassör
Göran Wennerberg
Telefon:
070 - 207 42 71
Ledamöter
Björn Kytöviita026 - 25 70 99
Mikael Lundh070 - 642 78 49
Humi Kejerhag070 - 911 68 58
-  
Suppleanter
Sonja Karlsson Lund 
-  

Sandvikens Skyttegilles Styrelse 2019-2020


Sandvikens Skyttegille
BildSaknas
 
Plusgiro:
142909-1
Telefon:
026 - 21 43 47
Ordförande
Ordförande
Kenneth Eriksson
Telefon:
070 - 273 36 26
Sekreterare
BildSaknas
Mikael Lundh
Telefon:
070 - 642 78 49
Epost:
Kassör
Kassör
Göran Wennerberg
Telefon:
070 - 207 42 71
Ledamöter
Kjell Brodin0290 - 375 02
Lars-Erik Björk026 - 21 43 47
Joakim Persson076-1111682
Björn Rosén070 - 680 29 37
Suppleanter
Sten-Olov Åberg026 - 27 32 04
-  

Skriv ut

Kontakta oss | ©2006-2013 Sandvikens Skyttegille