Sandvikens Skyttegille & Sandvikens Ungdomsskytteförening

Logga in | Kontakta oss

Skjutbanor

small logo

Vår nya luftgevärshall.

Vi har under ett par år nu byggt ut vår luftgevärshall i Söderskolan från att vara 10 banor till hela 19st.
Utbyggnaden är nu nästan klar, det som återstår är den lilla cafeteriadelen med pentry vi planerar att ha.

Utbyggnad luftgevärshall, Söderskolan

Efter att idéerna funnits i ca 20 år men tillfälle ej bjudits har nu ungdomsskytteföreningens dröm om att få större lokal blivit sann.

I samband med att ungdomsgården Senit startade våren 2000 hade dom ett informationsmöte med oss där även skolans nya rektor deltog. Det framkom under mötet att rektor Anne-Chatrine Bergh var mycket bra att resonera med och därför togs frågan om utvidgning av luftgevärshallen upp. Responsen från skolan var positiv och projektet drogs i gång efter en tids fördröjning pga stora problem med vikande verksamhet när vi fick entrébekymmer beroende på ungdomsgårdens aktiviteter.

Våren 2002 hade vi ett möte med skolan, Kultur & fritid och Sandvikenhus där det blev klart att vi fick ta över lokalen (och biljarden med bord) intill den befintliga skjuthallen. Efter diverse långdragna utredningar på Sandvikenhus blev det klart i slutet av år 2002 vad som gick att göra med öppningar av cementvägg och krav på luftombyte.

Då började arbetet med att ta in alla offerter och att uppskatta om vi ekonomiskt skulle klara av projektet. Det visade sig att hela kalaset skulle gå loss på ca 397 794:-. En del av pengarna hade vi själva skrapat ihop och efter att ha fått en del förhands-indikationer på att det skulle komma in pengar också från andra håll bestämde vi oss för att köra igång.

Röjning av den nya lokalen pågick under december 2002/januari 2003. Sedan revs 15 meter vägg och en ny innervägg sattes upp.

Den 12 april 2003 blev lokalerna äntligen förenade när en 2 x 2.10 m stor öppning togs upp i cementväggen. Känslan att kunna kliva rakt in i den "nya skjuthallen" var enorm trots röran. Nästa stora arbete blev att skruva plattor i taket för ljuddämpningen (hösten 2003) och att förbereda väggarna för sprutning av fibrite. Skjutväggen skulle kläs med plåt och det blev lite problem med utrymmningsdörren som från början fanns "bakom" nya tavla 1 och 2. Även nya fläktsystemet började byggas under den här perioden.

Efter en inofficiell brandsyn den 18 september fick vi en möjlighet att flytta utrymningsdörren till andra änden av väggen (under fläkttrumman) istället och efter en tids utredning av Sandvikenhus fick vi klartecken att göra så.

I början av 2004 började projektet att ta fart ordentligt när förberedelserna av själva grundlokalen (väggar och tak) var klart.

Taksprutning av nya lokalen med fibrite kom igång i början av februari efter lite inkörningsproblem och när tak och väggar till slut var täckta med massan började det gå undan. Målning av golv, mattläggning, uppsättning av skjutbord, transportörer med mer var klart den 26/2.

På kvällen den 27/2 hade vi alltså ungdomsverksamheten premiär-skjutning på den nya skjutbanan. Samtidigt började arbetet med att få den gamla banan i samma fina skick som den nya. Precis en månad hade vi på oss innan den skulle vara klar. Det var redan utlyst förbundsmästerskap den 27/3 så det var bara att spotta i nävarna och ta nya tag.

För att inte göra en lång historia så mycket längre.vi klarade det!!! Det krävdes jobb ända in på natten den 26/3 men förbundsmästerskap på 19 banor den 27 mars blev det som planerat. Jag vill, å föreningens vägnar, passa på att tacka alla er som ställt upp under den här tiden, vare sig ni lagt ner 1000 timmar eller 1 timme. Allt är relativt och det viktiga är att man gör det man kan.

/Kenneth Eriksson, ordförande Sandvikens ungdomsskytteförening.

Kontakta oss | ©2006-2013 Sandvikens Skyttegille