Sandvikens Skyttegille & Sandvikens Ungdomsskytteförening

Logga in | Kontakta oss

Information/Börja skjuta

small logo

Öppettider och priser stigens skjutbanor.

Under sommaren kommer vi att ha öppet för alla som vill komma och skjuta.

Öppettider korthållsbanan 2021.


Datum Tider Veckodag Anmärkning
6/5-?/9 17.30 - 19.00 Torsdagar Anmälan 17.30-18.30
Öppet för alla

Ungdomsledare stigen .


Ledare Telefon
Joakim Persson076-1111682
Sten-Olov Åberg026 - 27 32 04
Nicklas Nyman0730-720023
Mikael Lundh070 - 642 78 49
Peter Johansson070-6435110
Kalle Åberg076-7837180

Priser


Typ
Pris
Anmärkning
Medlemsavgift: 0-20 år 50kr  
(Gäller kalenderår) Över 20 år 100kr Stödmedlem
Över 20 år 200kr Aktiv medlem (*1)
  familjekort 250kr (2 föräldrar och alla barn boende i samma bostad)
  Medlem i Gävleborgsgruppen (hemvärnet) 50kr För medlemmar som är med i hemvärnet.
(*1) Aktiv medlem är den som innehar nyckel till anläggningen
eller annars nyttjar den.

Medlemsavgifter betalas in till PG enligt nedan.
Vid betalning via internetbank skriv Namn, personnummer och telefonnummer.
Resterande uppgifter enligt ovan skickas till e-post adressen info@sandvikensskyttegille.se eller via SMS på mobilnumret 070-207 42 71.
Medlemskapet börjar gälla när alla uppgifterna inkommit.

Dom uppgifter vi behöver är:
Namn
Personnummer inkl dom 4 sista (krav från förbundet för att vi ska få redovisa som medlem)
Postadress
Telefonnummer
E-postadress (för att tex skicka ut detta medlemskort för att spara in på skog och porto)
Vid familjekort så skriv med namn och personnummer på övriga familjemedlemmar.
Kontakt medlemsärenden: info@sandvikensskyttegille.se
Göran Wennerberg, Blodriskegränd 2a, 81153 Sandviken, 070-2074271

Ladda ner inbetalningskort och medlemskort med all information här:
pdf Inbetalningskort och info 2021.
   
     
Skjutning: Kortdistans 50m  
  Skjutning (25 skott) 30kr
  Skjutning extra skott utöver 25st 1,2kr/st
     
Plusgiro: 142909-1
Swish: 123 257 99 10

Skriv ut

Kontakta oss | ©2006-2013 Sandvikens Skyttegille