Sandvikens Skyttegille & Sandvikens Ungdomsskytteförening

Logga in | Kontakta oss

Föreningens historia

small logo

Vapen

De vapen för ban- och fältskytte
som frivilliga skytterörelsen använt
var från slutet av 1800-talet till mitten
av 1900-talet militära och inköptes
från kronan förråd.


 

För skyttegillets pionjärer var kammar-laddningsgevär Remington m/1867, kal. 12,17 mm
samt bakladdningsgevär Remington m/1867-89 kal.
8 mm tävlingsvapnet.

Vapenutvecklingen pågick febrilt världen över, bröderna N. och P. Mauser
ut-vecklade repetergevär m/96 kal. 6,5 mm med räffelstigning 200 mm.
"96:an" blev förnämligt vapen som använts av tusentals skyttar under ett halvt sekel.

Skytteriksdagen 1963 antog, om inte ett nytt gevär, så dock en ny modell på stocken som blev bekvämare att skjuta med.
Pipan blev friliggande och räffelsstigningen ändrades till 220 mm. Modellbeteckningen är CG 63.

Önskemål om ett vapen med sportskyttebetonade finesser resulterade i gevär CG 80.
Ett gemensamt nordiskt skyttevapen var önskvärt med tanke på tillvekningsserier, försäljningspriser etc.
En mängd fabrikat hårdtestades av elitskyttar i Norge, Danmark, Sverige och Finland.

SAUER 200 STR visade sig överlägset med högsta precisionen i test 1990.
Med övriga egenskaper som geväret har är det genom tiderna det bästa och förnämsta vapnet än så länge.

Som en intressant jämförelse kan man studera prisutvecklungen för de olika gevären från 50-talet och framåt:
För en m/96 fick man på 50-talen betala
ca 150 kr, 1963 års gevär CG 63 betingade ett pris av 1000 kr.
CG 80 fick man betala ca 5000 kr, medan man för dagens SAUER får vara beredd att erlägga ca 15 000 kr.
Ett Anschutz korthållsgevär och ett Anschultz skidskyttegevär kostar idag ca 14 000 kr.
Ett modernt luftgevär av fabrikat Feinwerkbau kostar omkring 16 000 kr.

Ammunitionspriserna har i stort sett följt liknande pris stegring.
Ett skott till mausern kostar idag 5,40 kr medan man för ett skott till korthållsbössan kommer undan med en 10-del av den summan.
Billigare ändå är det med luftgevärsammunitionen där en ask med 500 kulor i kostar ca 40 kr.

Kontakta oss | ©2006-2013 Sandvikens Skyttegille