Sandvikens Skyttegille & Sandvikens Ungdomsskytteförening

Logga in | Kontakta oss

Föreningens historia

small logo

Sandvikens Skyttegille

Skyttet har urgamla anor och traditioner i
vårt land. Ursprungligen kan man härleda
skyttet till jakt och i samband med
krigiska bedrifter.
Snart nog blev det även en spänningsmättad tävlingsidrott.


 

När skytteutövare i slutet av 1800 talet organiserade sig i föreningar och gillen fanns mycket erfarenhet
från de tidigare skarpskytterörelserna att bygga vidare på.

Målsättningen var en försvarssamlande och folklig idrottsrörelse. I Sandviken var Sandvikens Skyttegille den första idrottsklubb som bildades i detta syfte.
Den 7 februari 1892 på initiativ av ingenjör Tord Magnusson (sedermera bruksdisponent) klubbfästes stadgar och Skyttegillet blev därmed Sandvikens första idrottsföreningen i stadens historia.

Stödet från Jernverket var stort. Förutom mark för skjutbanor erhölls ammunitionsbidrag. Bruksdisponent K. F. Göranssons stöd och omsorg för skyttegillet måste framhållas. Det har skett en hel del genom åren sedan starten av Sandvikens Skyttegilles historia.

Föreningen växte och hade sin storhetstid under krigsutbrottet. Det var naturligt under början av 1940 talet när det var oroligt i världen att många sökte sig till Skyttegillet. Man ville ta ansvar och kunna försvara sitt land. Kan nämnas att nästan var 6:e Sandvikenbo under år 1940 deltog i någon form av skytte vid Gillets anläggningar.

På modern tid utvecklades Sandvikens Skyttegilles verksamhet inom flera skytte grenar. Från början var det bara ban och fältskytte men i mitten av 50 talet togs även sportskytte och automatvapen in på programmet.

I början av 60 talet togs även skidskyttet med i verksamheten.

I mitten av -80 talet tillkom även i rehabiliteringssyfte möjlighet för synskadade och rörelsehindrade att få vara med och skjuta med luftvapen vid vår anläggning i Björksätraskolan.

Ungdomsverksamheten är idag utbyggd. Vi har en egen ungdomsskytteförening i moderklubben som tillsammans bedriver luft och kortdistans skytte.

Invigning av stigen 1935 Olsbacka banan
Invigning av nuvarande skjutbanan vid Stigen 1935 Skytte från 1903 vid Olsbacka banan
Kontakta oss | ©2006-2013 Sandvikens Skyttegille