Skinkskytte 2012
Fältskytte i Sandviken 16 december 2012

Den traditionsenliga skinkskjutningen gick av stapeln i helgen i Sandviken.

Med sn�storm dagen f�re s� var det risk att skyttet skulle f� st�llas in genom oframkomliga v�gar till skjutbanan. Nu blev det inte s� f�r det slutade att sn�a och �Gillet� kunde genomf�ra sin skinkskjutning.

Det var mest Dalfolk som kom fr�n Rommehed , R�ttvik och Falun men det kom lite skyttar fr�n v�ra grannf�reningar ocks� s� det blev 14 man tillslut som genomf�rde t�vlingen.

Segern gick till Sandviken genom Sten Olle �berg som sk�t fullt 36 tr�ff med hela 26 p i s�rskiljningsm�let som var en C50 p� 460 m.

Andra plats tog Olle Gabrielsson Rommehed ocks� han hade 36 tr�ff men 24 p i s�rskiljningsm�let. P� tredje plats s� kom Sandvikens nya blivande storskytt Kalle �berg bara 12 �r gammal men han skjuter redan som en hel karl. Kalle hade 35 tr�ff och 21p. Vi har sagt m�nga g�nger vad skal det bli av denna �P�jk� som skjuter s� bra vid s� ung �lder. Tiden f�r v�l visa detta men en talang ut�ver det vanliga det �r Kalle i alla fall.

Sven Olsson Falun, Sune P�hls R�ttvik, Tom Olsson Orsa samt Andreas Olsson Falun hade ocks� 35 tr�ffar men f�rre antal innertr�ffar �n vad Kalle �berg hade som blev trea.

Gillet passade p� att fira 120 �r i samband med t�vlingen. Dagen till �ra s� bj�d Skyttegillet p� skinksm�rg�s, kaffe och gl�gg. Detta blev ett uppskattat arrangemang bland de skyttar som kom och trotsade det d�liga v�dret.

Resultat

Ref. Lars-Erik Björk

Kalle �berg
Sten-Olov �berg