Öppettider och priser luftgevärshallen.
Sandvikens Ungdomsskytteförening.

Öppettider och priser i luftgevärshallen.

 

 

Vår och Höst terminer.

Öppettiderna i tabellen nedan gäller under skolterminen.

OBS! Alla röda dagar och en del utvalda helgdagar är det stängt.

Stängda helgdagar utöver dom röda:
Connect Error (2002) Connection timed out